Tvorba geometrických plánů, vytyčení vlastnické hranice,
tvorba formulářů pro zápis do katastru nemovitostí,
poradentství v katastru nemovitostí

více na telefonu

775 743 043

V jižních Čechách působíme od roku 2007 a rádi pro Vás vyhotovíme:

 • Geometrický plán
  • pro rozdělení pozemku
  • pro vytyčení a upřesnění vlastnické hranice pozemku
  • pro převedení pozemku z původní zjednodušené evidence - bývalého pozemkového katastru do katastru nemovitosí
  • pro vyznačení budovy (potřebný ke kolaudaci novostaveb)
  • pro vyznačení oblasti věcného břemene (VB), které bude zapsáno na část pozemku - např. VB chůze a vjezdu na pozemek, VB ochranné pásmo inženýrských sítí
 • Vytyčení vlastnické hranice a vyhotovení dokumentace o vytyčení vlastnické hranice

 www.cept.cz